Znajdź produkt

Jesteś rolnikiem i chcesz być widoczny? Zarejestruj się

Szybkie szukanie:

Najnowsze wpisy:

Data artykułu: 21-10-2016

Aktualna sytuacja w kraju odnośnie sprzedaży bezpośredniej oraz rolnictwa i nadchodzące zmiany.

Czytaj dalej
Data artykułu: 19-09-2016

Wnioski i przemyślenia po 3 miesiącach działalności

Czytaj dalej

Misja portalu:

Z początkiem roku 2017 wprowadzono szereg zmian w przepisach, które regulują zasady sprzedaży przez rolników żywności bezpośrednio z gospodarstwa. Celem niniejszego portalu jest promowanie oraz wspieranie wszelkich form sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, a w szczególności rolniczego handlu detalicznego (RHD), dostaw bezpośrednich i sprzedaży bezpośredniej. Portal realizując ten cel udostępnia informacje o lokalizacjach gospodarstw rolnych, które prowadzą ww. formy sprzedaży na terenie Polski wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych omawianą problematyką.

Rolnicy prowadzący którąkolwiek z wymienionych form sprzedaży mogą bezpłatnie uwidocznić lokalizację, w której prowadzą sprzedaż poprzez wprowadzenie niezbędnych danych podczas rejestracji w portalu wasztarg.pl i tym samym założenie własnej wizytówki (profilu).

Portal jest również skierowany do klientów – osób zainteresowanych nabywaniem żywności wprost od rolnika.

Możliwość zapoznania się z lokalizacją gospodarstw w obrębie wybranego województwa wraz z podstawowymi danymi umożliwiającymi kontakt z rolnikiem zostanie z pewnością doceniona przez podróżujących zainteresowanych nabywaniem lokalnych produktów żywnościowych.

Zarejestrowani klienci będą mogli zamieszczać wpisy pod konkretnym profilem gospodarstwa (sprzedającego) w celu podzielenia się opinią o prowadzonej w tym gospodarstwie sprzedaży żywności, promując tym samym dobrych producentów i dobre Polskie produkty żywnościowe.

rolnicy

Warto korzystać z portalu

Portal wasztarg.pl to specjalizowany portal nakierowany na udostępnianie niezbędnych informacji dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży żywności bezpośrednio z gospodarstw rolnych.
Portal umożliwia:

1. zarejestrowanym Rolnikom publikowanie ogłoszeń dotyczących prowadzonej sprzedaży żywności bezpośrednio z gospodarstwa (w szczególności co jest oferowane, dane kontaktowe, terminy itp.). Każda lokalizacja gospodarstwa - miejsca sprzedaży na podstawie wprowadzonych podczas rejestracji danych może być zobrazowana na załączonej przy ogłoszeniu mapie. Ponadto istnieje możliwość zamieszczania bieżących informacji o planowanej obecności sprzedającego na targowiskach, jarmarkach, festynach, itp.,

2. zarejestrowanym Klientom dokonywanie wpisów (swoich spostrzeżeń) w celu oceny jakości usługi sprzedaży w określonym gospodarstwie,

3. użytkownikom w łatwy sposób dotrzeć do informacji o lokalizacji gospodarstw rolnych oferujących żywność - wg podziału na województwa.

4. w miarę rozwoju portalu będą udostępniane bieżące informacje dotyczące problematyki sprzedaży żywności bezpośrednio z gospodarstw oraz materiały, opracowania, aplikacje, które mogą być pomocne w celu spełnienia wymogów w zakresie prowadzonym przez portal.

Rolniku -mimo że Twoje ogłoszenie być może zostało już uwidocznione na innym portalu, to jednak możesz zrobić więcej aby inni dowiedzieli się co oferujesz. Publikując swoje ogłoszenie w portalu wasztarg.pl zwiększasz możliwość dotarcia do Twojego przyszłego nabywcy żywności – warto poświęcić kilka chwil na rejestrację (kliknij w zakładkę zarejestruj się), by cieszyć się z wyników swojej pracy.

jabłko

Okres testowania oprogramowania portalu przez administratora portalu pod względem jego prawidłowości i funkcjonalności został zasadniczo już zakończony. Przekazujemy stronę www.wasztarg.pl w wersji użytkowej w tym również w wersji mobilnej- użytkownicy mają możliwość korzystania z portalu przy użyciu np. telefonów komórkowych, tabletów. Tym niemniej w przypadku zidentyfikowania problemów w korzystaniu z portalu prosimy o przesłanie informacji na adres kontakt@wasztarg.pl.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z portalu wasztarg.pl